ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

     พล.ต.ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นาย ธเนศ จำปามูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 230 คน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 แห่ง เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ในห้วง 3 – 8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube