กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร(ฝ่ายทหาร) กับจังหวัดอุดรธานี ประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี ให้กับคณะทำงานระดับอำเภอและระดับตำบล จาก 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย อำเภอหนองหาน,อำเภอกู่แก้ว,อำเภอไชยวาน,อำเภอโนนสะอาด และอำเภอทุ่งฝน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube