รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ ทภ.2 และ นขต.

ดาวโหลด

แผนและผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube