กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลตรี วิชัย มารศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีหน่วยงาน จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทั้ง 20 จังหวัด, สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 20 จังหวัด, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7, 8,9 และ 10, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6,7 และ 8 และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา, ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ และในพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการประชุมเชิงปกิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเออร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube