พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

     นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
     โดยมี พล.ท.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง ผอ.รมน.ภาค ๒ เป็นผู้แทน มทภ.๒/ผอ.ศบภ.ทภ.๒  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

      ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม ๒๒ จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube