รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย)

     พล.ท.พันธุ์พิสิษฐ์    ทรรพวสุ    รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ”บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จว.น.ม. โดยมี นางทับทิม อุทัยวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ให้การต้อนรับ, พร้อมคณะครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธี, มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน, เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนก้าวสู่ “สังคมคุณธรรมรักในระบอบประชาธิปไตย” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กอ.รมน.ภาค 2 ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ภาค ตอ./น. จำนวน 7 แห่ง เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ในห้วง 3-8 และ 11 ก.พ.63

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube