การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน.ภาค 2

จิตอาสาพัฒนา “รวมพลจิตอาสาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” จังหวัดนครราชสีมา

      นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโทพันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “รวมพลจิตอาสาแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” พร้อมปล่อยรถน้ำช่วยปัญหาภัยแล้ง และปล่อยแถวประชาชนจิตอาสา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบมอบอุปกรณ์ประจําด่านตรวจ/จุดตรวจ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ ในสังกัด ตํารวจภูธรภาค 3 ตํารวจภูธรภาค 4 และ ศูนย์ประสานความมั่นคง กอ.รมน.ภาค 2

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบมอบอุปกรณ์ประจําด่านตรวจ/จุดตรวจ ให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ ในสังกัด…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม “รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสาร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม "รวมพลังทหารใหม่ มวลชนจิตอาสาร่วมต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ" ณ ลานนวมินทร์…

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมงานพิธีวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9

วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 9       เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 0900 น. พลตรีราชันย์ ประจันตะเสน…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ ประจำปี 2563

     พลโท พันธ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

     ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับ สมาคมทหารกองหนุน จังหวัดบึงกาฬ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ,…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวด โครงงานนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดยน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1000 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 โดยน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”    …

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ของ กอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube