การเรียกดูหมวดหมู่

กอ.รมน. 20 จว.

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม ” ศาลากลางสวยเด่นเป็นสง่าน่ามอง “

     เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 08.30 น. พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ภายใต้กิจกรรม”ศาลากลางสวยเด่นเป็นสง่า น่ามอง”       โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย…
อ่านเพิ่มเติม...

พายุพัดถล่มที่ อ.คำชะอี กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร รุดให้ความช่วยเหลือ

      เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. พ.อ.พรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด มุกดาหาร ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากราษฎร ต.โพนงาน…

ผบ.มทบ.210 พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม(ฝ่ายทหาร) นายอำเภอท่าอุเทน และนายก อบต.โนนตาล พบปะเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด และช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อสับปะรด

       เมื่อ 21 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.210 พร้อมด้วย พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จ.นครพนม (ฝ่ายทหาร)…

จัดชุดลาดตระเวนการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องทรัพยากรกอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ จัดชุดลาดตระเวนการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา…

     ห้วง 17-20 พ.ค.61 จัดชุดลาดตระเวนการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงเซกา ป่าดงสีชมพู…

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ…

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนป้องกันภัยคุกคามความมั่นคง ในพื้นที่

     เมื่อ วันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. มอบหมายให้ พ.ต.สุริยา บุตรวงศ์ รอง…

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

     เมื่อ วันที่ 8 พ.ค.61 เวลา 1000 พล.ต.ศุภชัย ศุภเมธี ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ ๑๐/รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.…

กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเกษตรกร สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพิ่มเติม ในการบริหารจัดการฟาร์มในรูปแบบแปลงใหญ่ สู่การเป็น Smart City

     เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๕๐๐ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. โดย พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร รอง ผอ.รมน.จว.ศ.ก. (ท.) มอบหมายให้ พ.ต.จักรวาฬ สุนินทบูรณ์ รอง…

กอ.รมน. ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ในพื้นที่ อบต.บ้านลาน จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ (ศปป.๔) กอ.รมน. ร่วมกับ…

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมตรวจสถานประกอบการที่อำเภอปากช่อง ที่มีแรงงานต่างด้าว

      เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61  เวลา 08.00-18.00 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)/ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 ได้กรุณามอบหมายให้…

กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะทำงานย่อย ด้านการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

      เมื่อ 4 พ.ค.61 พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ (ท.) ได้มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ …

กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ประชุม โครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

     เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.   พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) เป็นประธานการประชุมโครงการจัดหาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์…

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube