การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร ชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวด…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร ชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…
อ่านเพิ่มเติม...

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และ Workshop การพัฒนานวัตกรรมของหน่วยใน ทภ.2 และ นขต. ”

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแนวคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และ Workshop การพัฒนานวัตกรรมของหน่วยใน ทภ.2…

จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย อส.ทพ. ของ กรม ทพ.ทภ.2

        จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย อส.ทพ. ของ กรม ทพ.ทภ.2 ทั้ง 4 กรม ทพ. จากที่ตั้งหน่วยไปยังพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษ ปากช่อง…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุง และขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ – ห้องส้วม)…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร…

ประกาศ กองทัพบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้ง…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน…

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube