ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างโรงนอนทหาร 90 คนและก่อสรส้างห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 บชร.2

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวโหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube