ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ.

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็น อส.ทพ.

ดาวโหลด ประกาศ

2017523950142362705ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นอส.ทพ.

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube