การเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ 60 – 64

การเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ 60 – 64

– Power point การประชุมหารือเพื่อทบทวนการเสนอความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในภาพรวมของ กห.
– แบบฟอร์มเสนอความต้องการพนักงานราชการศักภาพสูง
– คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559
– คำสั่ง กห 570-2548 ลง 29 ก.ค.48 กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube