สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้ “ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เฝ้าติดตามเสด็จฯ ในพื้นที่พร้อมด้วย คณะข้าราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube