รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารของเกษตรกรชาวนา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารของเกษตรกรชาวนา จากการที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและนำผลผลิตดังกล่าวแปรรูปเป็นข้าวสาร จำหน่ายสู่ท้องตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประสานงานระหว่าง กองทัพภาคที่ ๑ และ กองทัพภาคที่ ๒ ในห้วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงานของรัฐ ในการนี้เกษตรกรชาวนาจึงขอร่วมบริจาคข้าวสารผ่านทางกองทัพภาคที่ ๒ นำไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ประกอบเลี้ยงให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความไว้อาลัย ณ บริเวณท้องสนามหลวง เป็นจำนวน ๓๐ ตัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube