กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

     เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร โดยมี พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ นำคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองพันพร้อมครอบครัว, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ และน้อมรับพรปีใหม่จากแม่ทัพภาคที่ ๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube