รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาทหารกองประจำการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาทหารกองประจำการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกำลังพล พลทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าค่ายปรับพื้นฐานฯ ณ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube