รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านเสาเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว

     พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านเสาเอ้ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยชุดกองพันทหารข่างที่ 202 ได้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของ คุณตาไข่ และคุณยายศูนย์จันทร์ นุชพรมราช พร้อมกันนี้รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มและ ถุงยังชีพเพื่อแบ่งเบาภาระในเบื้องต้นและให้กำลังใจกำลังพลที่เข้ามาปฏิบัติงานซ่อมแซมบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube