ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมและส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกประเมินผล JRTC 21-01

     ที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมและส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกประเมินผล JRTC 21-01 หรือ Joint Readiness Training Center ที่ รัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา กองร้อยทหารราบฝึกผสมไทย-สหรัฐอมริกา โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังบรรยายสรุปจุดมุ่งหมายการวางแผนเข้ารับการประเมิน-แนวทางขั้นตอนการดำเนินการเข้ารับการประเมินผล และมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกำลังพลที่เข้ารับการฝึกประเมินผล จากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี และมาตรการ การป้องกันโควิด-19 ของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังพลมีกำหนดเดินทางเข้ารับการประเมินการฝึก วันที่ 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังเข้าร่วมการฝึก Lightning Forge 2020 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งกองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 3 เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการฝึก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกและเป็นไปตามพันธกรณีกับมิตรประเทศ และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับกำลังพลเกิดการพัฒนาทางทหาร นำมาใช้ประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม
      โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ได้ทุ่มเท และตั้งใจเข้ารับการฝึกให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศต่าง ๆ พร้อมกับให้โอวาทกำลังพล เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนไม่ประมาทถึงมาตาการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจังเป็นไปตามคำแนะนำ ของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด และขอให้การกำลังพลที่เดินทางเข้าร่วมการฝึกประเมินผล ตั้งใจพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกองร้อยให้มีความพร้อม สำหรับการกิจฝึกผสมที่จะเข้าร่วมในอนาคต

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube