พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก สักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พลเอก ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการสักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากที่ได้ดำรวตำแหน่งมา 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube