กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลากำลังพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี 63

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อกองทัพบก ประเทศชาติ และประชาชนมาโดยตลอด สำหรับในปีนี้มีนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 445 นาย ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า “ถึงท่านจะเกษียณอายุราชการ ท่านยังคงช่วยเหลือประเทศชาติได้ และให้ระลึกเสมอว่ากองทัพยังคงให้ความสำคัญในความสามารถของท่านเสมอ” ซึ่งในปีนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงงดกิจกรรมพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube