มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก, สสน. และ ทบ. ตั้งศูนย์ติดตาม “โนอึล” ที่ร้อยเอ็ด พร้อมส่งชุด UDAT ประเมินสถานการณ์ระดับชุมชน

?สำหรับสถานการณ์พายุโซนร้อน “โนอึล” ในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ อาทิ จ.ขอนแก่น, มุกดาหาร และนครพนม เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง ทั้งนี้ ในส่วนกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน โดยมีการตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ จ.ร้อยเอ็ด ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ และกระจายกำลังพลไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยศูนย์ฯ จะมีการติดตามสถานการณ์ ๒๔ ชั่วโมง และประชุมหารือวันละ ๒ รอบ คือ ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.
?ล่าสุด ยังมีฝนตกต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่าในช่วงค่ำในพื้นที่ จ.มุกดาหาร, นครพนม, สกลนคร, และ อุบลราชธานี จะเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งขณะนี้กองทัพภาคที่ ๒ ได้เตรียมกำลังทหารและยุทโธปกรณ์พร้อมเข้าดูแลประชาชนเรียบร้อยแล้ว
?ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ ศูนย์บัญชาการและติดตามผลกระทบของกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตั้งขึ้น ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก ก็มีความพร้อมรวมทั้งได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่ขณะนี้ยังไม่ปรากฎพื้นที่ได้รับผลกระทบ
?อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยทหารของกองทัพบกได้ส่ง “ชุดประเมินภัยพิบัติ (UDAT)” เข้าในชุมชนติดตามผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงเพื่อส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube