กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2563 ตามโครงการ “แผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลทหารบกทั้ง 10 มณฑลทหารบก เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในระดับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube