กองทัพภาคที่ 2 พร้อมเดินหน้าแก้ไขทุกปัญหา ทุกวิกฤต เพื่อความผาสุกของประชาชน

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารี พร้อมทั้งรับฟังแนวทางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ตามมาตรการพิทักษ์พลด้านสาธารณสุขและด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ของกองกำลังสุรนารี เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และปลอดภัยจาก โรค Covid-19 ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ห่วงใยทุกคนโดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี
      และได้เดินทางไปไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 และการดำเนินการต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางผ่านแดนกลับเข้าประเทศกัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนที่ยังคงตกค้างอยู่บริเวณตลาดช่องจอม หลังจากนั้นได้ตรวจพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่พักเพื่อรอมาตรการจากทางรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหานี้
     จากนั้นได้เดินทางไปยัง หอประชุมชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารือร่วมกับ นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้วางแผนไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อย่างแท้จริง และยั่งยืน
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube