แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรม “หลังสูตรเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ”

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมสานสัมพันธ์มวลชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลังสูตรเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ” พร้อมประดับเครื่องหมายปีกร่มและมอบใบประกาศ

โดย มณฑลทหารบกที่ 29 ร่วมกับจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้บูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นภาคส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

โดยมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองซึ่งมีรากฐานความมั่นคงของประเทศรวมถึงการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งจัดขึ้นเป็นจำนวน 8 รุ่นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 8 ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 มีนาคม 63

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube