สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2 ร่วมกิจกรรม การทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับกำลังพล/ครอบครัว และประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

     เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธาน สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

     ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเชื้อไวรัส ติดต่อโดยละอองฝ่อยของเชื้อ ผ่านการไอ จาม หรือ สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณ จมูก ปาก ตา ดังนั้น การป้องกันเบื้องต้นคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องทำกิจกรรม หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มประชาชนในสถานที่แออัด ซึ่งจากสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ

     ของประชาชนนั้น สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยผ้าสำหรับใช้ภายในครัวเรือนและกำลังพลภายในหน่วย รายละเอียดดังนี้ ผ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้คือ ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย และผ้าใยสังเคราะห์ และประชาชน เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 โดยร่วมกันทำหน้ากากอนามัย ไว้สำหรับใช้ และแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัยให้กับครอบครัวกำลังพล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube