เลขาธิการ รมน.ภาค 2 ร่วมพิธีเนื่องวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2563

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเนื่องวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อรวมพลังมวลชนทุกกลุ่ม และทุกประเภท ได้แสดงออกถึงอุดมการณ์รักชาติ มีความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาสในปีนี้มีกิจกรรมหลัก คือ พิธีสดุดีวีรกรรมบรรพชน พิธีสงฆ์ โดยสมาชิกกลุ่มพลังมวลชน ทั้ง 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นายกสมาคม, นายกสโมสร, นายกสมาคมผู้นำกลุ่มชุมชน, ผู้นำชุมชน, และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีฯ ณ มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรราชธานี  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube