รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดลอกสระน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 เวลา 0930 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก /รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก และคณะ เป็นผู้แทนพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับประชาชน โดยมี พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ บ้านหนองบัวเงิน ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

     โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขุดลอกสระน้ำ ที่ใช้เป็นบ่อน้ำกลางผลิตน้ำประปา ที่อยู่ด้านหลังวัดบัวบานจันทรังษี บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 และ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ณ บ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ขอบคุณภาพ : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

 

https://web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube