ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ

คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีส่งมอบบ้านให้กับทหารกองประจำการ ในพื้นที่ ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ให้การต้อนรับและร่วมพิธีฯ

กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลพัฒนาที่ 2 ดำเนินโครงการและให้ความสำคัญและความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งถือได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน และเป็นน้องเล็กของกองทัพบก ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย หน่วย กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ พลทหาร ปฏิพัทธ์ เสยกระโทก สังกัด กองพันทหารช่างที่ 201 กรมทหารช่างที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 236 หมู่ 3 ตำบลแซะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบบ้านให้กับกำลังพล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube