แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง ขจัดปัญหา พัฒนาศักยภาพเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ”

      พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “สานพลัง ขจัดปัญหา พัฒนาศักยภาพเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” โดย โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรม โครงการ “สานพลัง ขจัดปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเน้นให้เกิดกรเรียนรู้ร่วมกับบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และภาคเครือข่ายให้ทุกฝ่ายเข้าใจสภาพปัญหาและข้อจำกัด ขีดความสามารถของบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมเป็นการเสริมสร้างให้บุตรที่มีความต้องการพิเศษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ณ ห้องราชาวดีแกรนด์ฮออลล์ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชนี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube