กองทัพภาคที่ 2 ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ ” ใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม”

คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางมาเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ ” ใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” ของหน่วย กรมทหารช่างที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรง พร้อมมอบถุงผ้าให้กับประชาชนและครอบครัว/กำลังพล ในพื้นที่ ณ ตลาดสวัสดิการฯ กรมทหารช่างที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก วีระพล พุ่มจิตร ผู้บังคับกรมทหารช่างที่ 2 และคุณกชพรรณ พุ่มจิตร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา กรมทหารช่างที่ 2 ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube