แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเลย

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ด้านอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีคณะนายทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏบัติงานในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายให้กับกำลังพลในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube