แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว และตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านวังยาว ตำบลเกิ้ง หลังจากนนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่ผู้ที่บริจาคโลหิต ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube