แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานตั้งเสาเอกพระบรมธาตุเจดีย์วัดป่าสำราญธรรม และตรวจเยี่ยมชุดวิทยากรขับเคลื่อนระดับตำบล “ไทยนิยมยั่งยืน” จังหวัดมหาสารคาม

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมสร้างบุญใหญ่ โดยในวันนี้ได้เป็นประธานตั้งเสาเอกพระบรมธาตุเจดีย์วัดป่าสำราญธรรม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมืองตักสิลานครอีกแห่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

     จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมชุดวิทยากรขับเคลื่อนระดับตำบล “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่วัดโพธิ์ศรีโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง โดยในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ขอให้ทุกส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้เกิดพลัง ๓ ประสาน เอกชน ราษฎร์ รัฐ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา อย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้ประชาชน คนไทย มีคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube