การท่องเว็บ

Video

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็งหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

     พันเอก ภัทราวุธ สุทธิ์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมโครงการทหารไทยหัวใจเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 พลโท ธัญญา…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานประชุมการประกวดกิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้คุณภาพกองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานการประชุมการประกวดกิจกรรมติดดาว ผลงานการจัดการความรู้คุณภาพกองทัพภาคที่ 2 ประจำปีงบประมาณ…

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชโปรยทางอากาศ

     กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย กรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้จัดกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์อากาศ…

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     เมื่อ 5 สิงหาคม 2430 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมคะเด็ตทหารมหาดเล็ก คะเด็ตทหารหน้า นักเรียนแผนที่และส่วนที่เป็นทหารสก็อต…

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

     จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับทุกภาคส่วนจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒…

กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  กองทัพภาคที่ ๒…

กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคจากภาวะฝนทิ้งช่วง กว่า 160 หลังคาเรือน

     ณ บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจการบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

      พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจการบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พลตรี รณกร ปานกุล…

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2562

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชี้แนะแนวทางการฝึก เพื่อให้การฝึกซักซ้อม -…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงและสั่งการ “ศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ”

      ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมาตรีว่าการกระทรวงกลาโหม…

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมชี้แจงโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

      เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube