การท่องเว็บ

Video

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีในการกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีในการกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีน้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒      พลโท ธัญญา เกียรติสาร…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น ระบบเมืองเกษตรอัจฉริยะ Smart city Smart Energy จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ทำเลทุ่งดอกรัก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตรวจความเข้มแข็งท้องถิ่น…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Panther Gold 2019

     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สหราชอาณาจักร…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1…

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพบกสหราชอาณาจักร แพนเธอร์โกลด์ 2019 (FTX)

     พันเอก วิทยา สระแกทอง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ กองทัพบกสหราชอาณาจักร แพนเธอร์โกลด์…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

     ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬร่วมกับ สมาคมทหารกองหนุน จังหวัดบึงกาฬ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการสัมนาอบรมแบบบูรณาการให้ความรู้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันประเทศ,…

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ และมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวด โครงงานนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา…

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

    พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่สายงานสรรพาวุธ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานตรวจเยี่ยมความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี…

พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมชมการฝึกสาธิตของครูผืกต้นแบบ

     พลตรี อิทธิพล สุวรรณรัฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการฝึกสาธิตของครูผืกต้นแบบ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในค่ายทหาร

     จากนโยบายผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลในทุกระดับชั้น เพื่อให้สามารถพัฒนา…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube