แท็กการท่องเว็บ

VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network : VPN)

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (อังกฤษ : Virtual Private Network : VPN) คือ เครือข่ายเสมือนที่ยอมให้กลุ่มของ site สามารถสื่อสารกันได้. นโยบายในการใช้งานใน VPN ถูกกำหนดโดยชุดของ admin policies ที่จุดทำขึ้นโดยสมาชิกในกลุ่มนั้น…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube