แท็กการท่องเว็บ

ไทยนิยม ยั่งยืน

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีสาธารณะ การจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ประมงอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล…
อ่านเพิ่มเติม...

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

กกล.รส.จว.ชัยภูมิ Kick-off ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น…

มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ…

ไทยนิยมยั่งยืน

     โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝัน…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ ผบ.กกล.รส.จ.ร.อ. มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน…

ผบ.มทบ.22 จัดประชุมมอบนโยบาย วิทยากรทหารตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล

     ตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยังยืน โดยได้กำหนดให้ทุกกระทรวง จัดวิทยากร ร่วมกันลงไปสร้างการรับรู้…

เสธ.มทบ.210 ร่วมในพิธีเปิด การประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 เวลา 09.30 น.  พ.อ.สถาพร บุญชู เสธ.มทบ.210 ร่วมในพิธีเปิด …

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี…

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายแนวทางขับเคลื่อนและชุดความรู้แก่วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)

     เมื่อ 160930 ก.พ 61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้…

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube