แท็กการท่องเว็บ

วันทหารผ่านศึก

กองทัพภาคที่ ๒ จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันทหารผ่านศึก” ในปีนี้ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” และยังเป็นวันครบรอบ ๗๐ ปี การก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนั้น กองทัพภาคที่ ๒ โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ร่วมกับ…
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันทหารผ่านศึก”

ความหมาย วันทหารผ่านศึก เป็นวันที่ทหารไทยกลับมาจากการรบสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการช่วยเหลือครอบครัวทหาร ที่เสียชีวิตจากการรบ…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube