แท็กการท่องเว็บ

ธงชาติไทย

ธงชาติไทย

ประวัติ กำเนิดธงสยาม      ประวัติศาสตร์การใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย สามารถสืบได้แต่เพียงความว่า มีการใช้ธงสำหรับเป็นเครื่องหมายของกองทัพกองละสีและใช้ธงสีแดงเป็นเครื่องสำหรับเรือกำปั่นเดินทะเลทั่วไปมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube