สัญลักษณ์ กอ.รมน.

ภายในกรอบสามเหลี่ยม พื้นเป็นเครื่องหมายของธงชาติไทย

ตราภายในประกอบด้วยเครื่องหมายอันแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่าง พลเรือน ตำรวจ ทหาร

  • ครุฑ หมายถึง พลเรือน ซึ่งรวมทั้ง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
  • โล่ หมายถึง ตำรวจ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
  • วงจักร หมายถึง ทหารบก
  • สมอ หมายถึง ทหารเรือ
  • ปีก หมายถึง ทหารอากาศ

สีพื้นภายในวงกลม

  • สีเหลือง หมายถึง พลเรือน
  • สีเลือดหมู หมายถึง ตำรวจ
  • สีแดง หมายถึง ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

พุทธภาษิต

“อสาธุํ สาธุนา ชิเน” หมายถึง คำเตือนให้ยึดมั่นปฏิบัติทางธรรมว่า “พึงชนะความชั่วด้วยความดี”

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube