ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 23

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 พลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 23 ประจำปี 2561 ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวน 369 ทุน เป็นเงิน 1,120,409 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลที่จะทำการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลชั้นผู้น้อย ในโอกาสนี้ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล พร้อมทั้งมอบข้อคิด และข้อเตือนใจให้กับบุตรกำลังพลที่เข้ารับทุนการศึกษา ว่า ” ขยัน ประหยัด พึ่งตนเอง” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดทั้งในด้านการศึกษา การปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา เป็นคนดีของสังคม เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ มั่งคง ตลอดไป

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube