รอง กกล.รส.จว.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61   พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ย. ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และประธานกรรมาธิการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) อดีตผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประชาชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) สำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube