กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 219 นาย ลงพื้นที่ 25 อำเภอ ร่วมปฏิบัติงานการขับเคลื่อนฯ ในหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 โดยจัดเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ความทุกข์ยากและชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนราษฎรรายบุคคลและครัวเรือน รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชน ชุมชน หรือหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube