กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาอนุมัติให้ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. นำคณะครูฝึกกอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เป้าหมายที่ 2 โรงเรียนบ้านหิงห้อย ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา โดยมีนายพงศ์สันต์ มูกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านหิงห้อย  ปลัดอำเภอเทพารักษ์  ,กำนัน ต.หนองแวง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ,15, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ,15, รอง นายก อบต.หนองแวง,ผอ.รพ.สต.หนองแวง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือ ดูสถานที่เตรียมการ เพื่อจัดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 2 มี.ค.61

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube