รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ ทภ.2 และ นขต.

ดาวโหลด

แผนและผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ

 

Total Page Visits: 33 - Today Page Visits: 1

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube