สอบราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดตั้ง กองพลทหารม้าที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด ร่างประกาศ ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
สอบราคาซื้อผ้าขาวม้า, เปลสนาม และผ้าถุง สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
งานจ้างซ่อมยานพาหนะ สายขนส่ง  ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ดาวโหลด ราคากลาง ดาวโหลด ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ และรั้วลวดหนามรอบคลัง ของ กรมทหารช่างที่ ๒ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ พร้อมงานซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอาคาร ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒   เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๒ (แผน ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
อบราคาจ้างทำป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน และเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลของ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวโหลด 1 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตชั้นนายร้อย ๔๐ ครอบครัว พร้อมลิฟท์โดยสารประจำอาคาร ของ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
Total Page Visits: 120 - Today Page Visits: 3

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube