กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม ”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์  ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)  เข้าร่วมการจัดกิจกรรม  ”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” รอบผืนป่ามรดกโลก” ตามแผนปฎิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 “ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่และการสร้างแหล่งนำ้แหล่งอาหารสัตว์ป่า กิจกรรมทำโป่งเทียม กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ”

โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม./ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา   พร้อมด้วย พล.อ.บัญชา ทองวิลัย อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผอ ทสจ.น.ม. ผอ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผอ.อุทยานแห่งชาติทับลาน กรมป่าไม้ นายอำเภอ กกล.รส.จว.น.ม. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube