กอ.รมน.มหาสารคาม ส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวล คุณภาพสูงให้กับปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 เตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของหมู่บ้าน

     เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมในการตรวจรับและส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวล คุณภาพสูงให้กับ กอ.รมน.จังหวัด ๒๐ จังหวัด ตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน ๒ เตา โดยมี​ พล.ต. กฤษณะ  วัชรเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ ฯ​

     หลังจากนั้นได้ทำการส่งมอบเตาเผาถ่านชีวมวลให้กับปราชญ์ชาวบ้าน บ.บ่อน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และ ปราชญ์ชาวบ้าน บ.เหล่าน้อย ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวนหมู่บ้านละ ๑ เตา รวม ๒ เตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านต่อไป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube