พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

     เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ให้การต้อนรับ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ ประธานอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น และ บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ได้พบปะประชาชนที่มาร่วมจัดทำเวทีประชาคม ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง โดยผ่านเวทีประคมโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน, บทบาทอำนาจ หน้าที่ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest