กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม ”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้”

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.  พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์  ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 8 /รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.)  เข้าร่วมการจัดกิจกรรม  ”โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” รอบผืนป่ามรดกโลก” ตามแผนปฎิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 “ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่และการสร้างแหล่งนำ้แหล่งอาหารสัตว์ป่า กิจกรรมทำโป่งเทียม กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ”

โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม./ผอ.รมน.จังหวัด น.ม. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นคราชสีมา   พร้อมด้วย พล.อ.บัญชา ทองวิลัย อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ผอ ทสจ.น.ม. ผอ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผอ.อุทยานแห่งชาติทับลาน กรมป่าไม้ นายอำเภอ กกล.รส.จว.น.ม. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube