กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

     เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.  พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้   “โครงการประชารัฐ ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”   เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานราชการภาครัฐ และเอกชนภายในจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในพิธีปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เนื้อที่ 50 ไร่ ปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ยางนา พะยอม พะยุง ตะเคียนทอง มะค่าโมง กันเกรา พิลังกาสา นางพญาเสือโคร่ง สีเสียดเปลือก และต้นรวงผึ้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ต้น และมีการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในสถานที่ราชการ และที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 700 คน ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

Total Page Visits: 6 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube